Galerie 01: Zemní práce a základy

Od travnaté zahrady po základovou desku

Bourání plotu 12. 6. 2012

 • Stavba začala 12. 6. 2012 v 7 ráno
 • Železná část plotu byla pryč za pár minut
 • Martin Jaros' photo
 • Tak takhle jsme zahradu ještě nikdy neviděli
 • Zátiší s nářadím
 • Martin Jaros' photo
 • Cylindry z betonové podezdívky šly dolů jako po másle
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Kvůli ochraně elektrického vedení a optických linek (jsou v hloubce pouhých 50 cm) jsme museli položit k vjezdu tyto dva panely.
 • Martin Jaros' photo
 • Before it all started
 • Martin Jaros' photo
 • Bouralo se má šest bloků plotu
 • Vjezd bude přesně tady
 • Stavba povolena
 • Cca po hodině přijela mašina a začala rozbíjet betonovou podezdívku. Šlo to pomalu, ale za den se stihlo všech šest segmentů plotu.
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo

Skrývka zeminy 15. 6. 2012

 • Malý Mani obdivuje bagr
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo

Vytyčení stavby 18. 6. 2012

 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo

Kopání základů 19.-21. 6. 2012

 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Vpravo dole zbytky základů klánovických lázní
 • Hotové výkopy základů
 • Základy jsou místy až 2 metry hluboké

Betonování základových pasů 22. 6. 2012

 • Pumpa na beton - možná její nejumělečtější obrázek všech dob!
 • Lijeme beton
 • A pumpujem a pumpujem
 • Zátiší s betonovou pumpou
 • Náš stavbyvedoucí kráčí betonem
 • Řidič pumpy s dálkovým ovládáním v ruce
 • Chlapi rozhrnují beton
 • Z jednoho místa obsáhla pumpa celou stavbu
 • Dřevěná ochrana kanalizační trubky
 • V rozpočtu se plánovalo 32 kubíků betonu jen do základových pasů. Bude to ale víc než 50.
 • Vidím tam prasklinky, což asi v této fázi není problémy (nicméně se zeptám)
 • Panorama s betonovými pásy
 • Celkový pohled na staveniště
 • Tímea a Martínek na místě budoucího obýváku
 • Tady bude kulatý roh
 • Narušitelé

Ztracené bednění 26. 6. 2012

 • První řada ztraceného bednění - a sklad materiálu
 • První řada ztraceného bednění
 • Pokládá se první řada ztraceného bednění
 • Chlapi si hrajou s kulatým rohem
 • Tři řady hotové - pohled ze SV
 • Detail kulatého rohu
 • Martin Jaros' photo
 • Celý dome v plné parádě
 • Z jihu

Betonování ztraceného bednění a zateplení základů 28.-29. 6. 2012

 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo

Trubky do základové desky 2. 7. 2012

 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo
 • Martin Jaros' photo

Kari sítě a základová deska 4.-20. 7. 2012

 • Kari sítě - detail
 • Kari sítě - celkový pohled
 • Kari sítě
 • Základová deska zakrytá
 • Základová deska odkrytá
 • Základová deska
 • Základová deska odkrytá
 • Základová deska
 • Odraz na základové desce
 • Základová deska s izolací
 • Základová deska s izolací
 • Základová deska s izolací
 • Základová deska s izolací
 • Základová deska s izolací
 • Základová deska s izolací
 • Základová deska s izolací
 • Základová deska s izolací
 • Základová deska s izolací
 • Základová deska s izolací
 • Tady bude sloup ve velkém obývákovém okně.
 • Krycí betonová mazanina na základové desce
 • Zahlazování krycí betonové mazaniny na základové desce
 • Vibrační lišta
 • Krycí betonová mazanina na základové desce
 • Krycí betonová mazanina na základové desce
 • Práce s vibrační lištou
 • Hotová základová deska
 • Přikrytá základová deska
 • Asfaltové pásy na základovou desku

Přidejte skřek