Smlouva o dílo na stavbu domu

23. května jsme se stavební firmou pana Fojtíka podepsali smlouvu o dílo. Pár mých postřehů a tipů najdete na nasdomek.cz.

Přidejte skřek