Galerie 02: Zdění

Galerie 02: Zdění

Zdění vodorovných a svislých konstrukcí 1. nadzemní podlaží 23. 7. 2012 Strop nad 1NP 8. 8. 2012 2. nadzemní podlaží 28. 8. 2012 Strop nad 2NP 13. 9....
Galerie 01: Zemní práce a základy

Galerie 01: Zemní práce a základy

Od travnaté zahrady po základovou desku Bourání plotu 12. 6. 2012 Skrývka zeminy 15. 6. 2012 Vytyčení stavby 18. 6. 2012 Kopání základů 19.-21. 6. 2012 Betonování základových pasů 22. 6. 2012 Ztracené bednění 26. 6. 2012 Betonování ztraceného bednění a zateplení...