Michel Houellebecq: Elementární částice

„Celé roky roky se na mě syn obracel a žádal mou lásku; byl jsem v depresi, nespokojený se životem, a odmítal jsem ho – dokud mi nebude líp. Tehdy jsem nevěděl, jak budou ty roky krátké. Od sedmi do dvanácti let je dítě nádherná bytost, hodná, rozumná a otevřená. Má...

Michael Shashar: Hovory o Bohu a světě s Ješajahu Leibowitzem

Tanach vs. Homér „Z hlediska literární hodnoty stojí Homérova díl možná výš než spisy Tanachu. Také díla Sofoklova, některých anglických spisovatelů, Goetha a Puškina jsou zřejmě literárně hodnotnější než Tanach.“ (88) „A co je podle vás úkolem mesiáše? To přece...

Chalíl Džibrán: Prorok

O manželství „Buďte spolu, dokud bílé perutě smrti nerozpráší vaše dny. Buďte spolu i v mlčenlivé paměti boží. Ale ať jsou ve vaší pospolitosti prostory a nebeské vánky tančí mezi vámi. … Plňte si vzájemně své číše, ale nepijte z jediné číše. Dávejte si vzájemně ze...

Abdulin Mansur: Krvavá cesta od Stalingradu

„Ivane, co jsou ty zvuky pod koly? Jako kdyby někdo uprostřed stepi rozházel dřevěné desky!“ Odpověděl mi: „To nejsou desky, Mansure, to jsou mrtvoly! Rozjezdila je auta, takže jsou placaté a vyschlé, a teď vydávají ty praskavé zvuky jako...

Carl Zimmer: Vládce parazit

„Podle jednoho odhadu převyšují paraziti volně žijící druhy v poměru 4:1. Studium života je tedy z valné části parazitologie.“ (17) „Chvějící se provázky masa – dnes jim říkáme vlasovci medinští (Dracunculus medinensis) – byly možná těmi...