Hans Küng: Na počátku všech věcí

„Úsilí pochopit vesmír je jednou z velmi mála věcí, která pozvedá lidský život trochu nad úroveň frašky a dává mu něco z krásy tragédie.“ (66)

Přidejte skřek