„Moudrý vládce není dobrotivý
zachází s lidem jako se slaměným psem!“ (14)

K tomu Wang Pi: „Kdyby varhany chtěl hrát samy od sebe, nebyly by hráči k užitku.“ (5)

„Měkkost je vlastností dokonalé harmonie.“ (WP, 19)

„Třicet loukotí se sbíhá uprostřed kola,
ale teprve díra pro hřídel dá kolu smysl
Smíchej vodu s hlínou a vytvoř nádobu,
ale teprve to prázdné uprostřed jí dá užitek
Postav dům a prolom okna a dveře,
teprve otvory jej učiní obyvatelným
Proto užitek spočívá v tom, co tuje,
a smysl v tom, co tu není.“ (19)

„O těch největších vladařích
lid sotva ví, že je má,
ty menší uctívá jako své otce,
ještě menších se bojí
a na ty docela malé hledí s pohrdáním.“ (27)

„Dobrý muž se spoléhá na dobrotu, aby udržel řád i u těch, kteří nejsou dobří.“ (WP, 38)

„Když vítězíš, nepřikládej si zásluhu
když vítězíš, nechval se
když vítězíš, nepyšni se tím
vítězství dosahuj, jen není-li zbytí,
a nevyhrávej zcela.
Rychlé víězství rychle stárne
jde proti Tau a co je proti Tau
záhy končí.“ (41)

„Kdo zná ostatní, je moudrý,
ale kdo zná sebe, je prozíravý,
kdo porazí druhé, je silný,
ale kdo ovládne sebe, je mocný
kdo nic nechce, je bohatý“ (44)

„Svět se dá spravovat,
jen když se do něj příliš nevměšujeme
Jak to vím? Tím, že tomu tak je:
čím víc zákonů a omezení, tím chudší je lid
čím větším počtem ostrých nástrojů je lid tísněn,
v o to větším zmatku stát je
čím jsou lidé chytřejší a vzdělanější,
tím víc nesmyslů se objevuje
jak přibývá zákonů, tak přibývá lupičů“ (69)

„Mám tři poklady, které strážím jako poklady
první je soucit
druhý je skromnost
a třetí je ten,
že si nemyslím, že jsem první pod sluncem
Díky soucitu mohu být odvážný
díky skromnosti mohu být velkorysý
a díky tomu, že si nemyslím,
že jsem první pod sluncem,
mohu vytrvat ve všem ostatním.
Ale, když někdo opustí soucit
a nechá si statečnost,
když někdo opustí skromnost
a nechá si velkorysost,
opustí poslední a zaujme první místo,
takový zemře!“ (80)

Přidat komentář

Váš komentář
Jméno