Z dopisu úředníka Jana Černého z Vinoře, který píše Vilémovi z Rožmberka o krocanovi:
„Kohout indiánskej na hlavě hrubě votéká. Bojím se, aby mi neumřel. Co bych mu měl dělati, Vaši Milost prosím, že mi oznámiti ráčíte.“ (259)

Přidat komentář

Váš komentář
Jméno