Články označené štítkem věda

Dietrich Schwantz: Vzdělanost jako živý dialog s minulostí

„Vše začalo tím, že Zeus z Tartaru vysvobodil Kyklópy, kteří vyzbrojili tři božské bratry: Zeus dostal blesk, Hádés přilbu neviditelných a Poseidón trojzubec. Potom Hádés chráněn přilbou neviditelnosti ukradl Kronovi jeho zbraně, a zatímco ho Poseidón držel v šachu trojzubcem, Zeus ho zabil bleskem. Poté začal boj s Titány. Avšak ještě než se pořádně rozhořel, vyděsil nervózní obry náhlý Panův výkřik, takže v divokém zmatku uprchli a světu dali pojem „panika“. (41)
Číst dál »

Jan Chromý, Eva Lehečková (eds.): Rozhovory s českými lingvisty III

„Dodnes jsme se nebyli schopni dohodnout na přemostění mezi spisovným jazykem, který je používán čím dál méně, a mluvenou, obecnou češtinou. Tam, kde se podobná situace odehrála a došlo k oddálení těch variet, situace vždycky nějak vybouchla – vezměte si Řecko v 60. letech, něco podobného se odehrálo i na Filipínách, v Norsku mají vedle sebe dvě oficiální norštiny a funguje to. A jestli se u nás nějak rozumně nedohodneme, tak to k podobnému vyústění v budoucnu ukazuje i tady.“ (35, František Čermák)
Číst dál »

Matt Ridley: Červená královna

„Sex, genetické opravy a komplikované kontrolní mechanismy – to vše jsou nástroje bránící změnám. Ne člověk, ale latimérie je triumfem genetického řádu.“ (54)
Číst dál »

Richard Dawkins: Slepý hodinář

„Každé buněčné jádro obsahuje informační databázi obsažnější než všech 30 dílů encyklopedie Britanniky dohromady. … Když jíte řízek, drtíte ekvivalent více než 100 miliard kopií encyklopedie Britanniky. (31)
Číst dál »

Jared Diamond: Třetí šimpanz

Podle čeho se lidé párují
„Nejvyšší korelační koeficient, obvykle kolem hodnoty +0,9, se objevuje u náboženství, etnické příslušnosti, rasy, sociálního a ekonomického postavení, věku a politických názorů.“
Číst dál »

Carl Zimmer: Vládce parazit

„Podle jednoho odhadu převyšují paraziti volně žijící druhy v poměru 4:1. Studium života je tedy z valné části parazitologie.“ (17)
Číst dál »

Lynn Margulisová: Symbiotická planeta

O nezaslouženě špatné pověsti mikrobů
„Každý z nás je masivní kolonií mikroorganismů.“ (72)
Číst dál »

Francis Fukuyama: Konec dějin a poslední člověk

Současná liberální revoluce „představuje … další důkaz toho, že se zde uplatňuje jakýsi fundamentální proces … něco jako světové dějiny lidstva směřující k liberální demokracii. Výskyt vrcholů a poklesů v tomto vývoji je nepopiratelny. Ale uvádět neuspěch liberální demokracie v té které zemi, nebo dokonce v celém světě jako důkaz celkové slabosti demokracie, znamená projevit zarážející názorovou omezenost.“ (66)
Číst dál »

Daniel C. Dennett: Druhy myslí

O prapůvodních makromolekulách, které nejsou nic jiného než mistrovsky vyprojektované nanostroje
„Už nelze rozumně pochybovat o tom, že přímými potomky těchto sebe-replikujících robotů jsme my. .. vaše pra-pra-…babička byla robotem!“ (30)
Číst dál »

Robert Pollack: Chybějící okamžik

„Bylo mi pětapadesát, což je věk, který nese jistou podobu s jižní rovnoběžkou. Na rovnoběžkách v blízkosti 50 stupňů jižní zeměpisné šířky nestojí větrům, které víří kolem planety, v cestě žádné pevniny. … S překvapivou zuřivostí narážejí do lodí. … Když překračujeme padesátku, bijí do nás silné vichry nejrůznějšího druhu. Na teplé straně, přicházející od rovníku dětství, měříme svou rovnoběžku časem, který jsme na zemi prožili. Po překročení této rovnoběžky se musíme vypořádat s mrazivou otázkou – kolik času jsme promarnili?“ (19)
Číst dál »