Vznik vesmíru

„V. v. znamená, že začala být hmota, čas a prostor. Vztah příčina-následek vnuká otázku „z čeho vznikl vesmír?“ Říká se „ze singularity“. Singularita je však matematický pojem, který vznikl v myslích matematiků. Odpověď na otázku „jak dostala hmota, prostor a čas své bytí?“ se vymyká možnostem astronomie. Odpověď na ni nabízí teologie.“ (557)

Přidat komentář

Váš komentář
Jméno