„Totéž samozřejmě platí pro všechny konspirační teorie. Mnoho lidí je přesvědčeno, že „vláda“ „pravdu“ o UFO zná, ale z jakýchsi hanebných důvodů ji skrývá.

To je z povrchního pohledu věrohodné, protože vlády jistě mají ve zvyku věci tutlat. Zeptal jsem se, co si o tom myslí Seth Shostak z kalifornského Ústavu SETI, který problematiku UFO podrobně studoval. „Opravdu by při utajování něčeho tak velkého, jako je toto, byli tak zdatní?“ odpověděl skepticky. „Měj na paměti, že jde o stejnou vládu, která řídí poštu.“ (35)

Encefalizační kvocient (EQ) – skutečná velikost mozku ve srovnání s průměrnou či očekávanou velikostí mozku pro konkrétní velikost těla
„My, mozkem oplývající lidské bytosti, se pyšníme EQ o hodnotě kolem 7,5, šimpanzové (naši nejbližší žijící příbuzní) 2,5 a delfíni 5,3. (Pro ty, koho by to zajímalo, vychází kočkám chabá hodnota 1).“ (81)

„Takže celkový závěr je jednoduchý. Jsou tři možnosti, z nichž každá má pro lidstvo dramaticky odlišné důsledky. První je, že je vesmír plný inteligence. To není jen potěšující, ale navíc to slibuje lidstvu zářnou budoucnost. Druhá je ta, že je Země ojedinělou oázou života. To by na naše bedra kladlo nesmírné břímě odpovědnosti, avšak svěřovalo by nám to vpravdě kosmologické poslání uchovat vzácný fenomén – plamen rozumu. Třetí možnost – vesmír se široce rozšířeným životem, v němž však vyjma nás nezbývá nikdo, kdo by jej oslavil – je ta, která našemu živočišnému druhu nevěstí nic dobrého.“ (218)

Přidat komentář

Váš komentář
Jméno