„Quiero decirte una sola cosa: los hombres que se juzgan sabios son indecisos a la hora de mandar y son rebeldes en la hora de servir. Consideran una vergüenza dar órdenes y una deshonra recibirlas. Nunca reacciones así.“ (200)

Můj překlad
„Chci ti říct jedno: lidé, kteří sami sebe pokládají za moudré, jsou nerozhodní, když je potřeba dávat rozkazy, a vzpurní, když je potřeba sloužit. Stydí se dávat rozkazy a hanbí se, když je mají přijímat. Nikdy takto nereaguj.“

Přidat komentář

Váš komentář
Jméno