hurá … z tureckého 3. sg. urá (bij) od urmak (bíti)

máma… elementární reduplikační projev mluvidel, ale bez významu, ten mu dali teprve velcí

medvěd … prasl. medhv-ed-i-s, jedlík medu, ale to jen náhrada za prajazykové slovo, vězící v lat. ursus, sanskrt. rkšá-, z důvodů tabu nahrazeno

vdáti se … sanksrt. vidáná – vzatá za manželku

vlk .. ind. vrka

zboží … (majetek, bohatství) sanksrt. su-bhága, kde su je dobrý, bhága je bog

země … thrácky zemelen (bohyně země Semelé, matka Dionýsoa), v Avestě zamó. v staropruštině semme, indoevrop. *ghemel

Přidat komentář

Váš komentář
Jméno