Úspěšná

Začal jsem překládat Úspěšnou, další knížku pro nakladatelství Práh. Takže ten Einstein v Berlíně asi šel…

Přidejte skřek