Václav Kahuda: Proudy

„Někteří se specializujou na to, že chodí celý život nazí, říkají tomu: … Být oblečen prostorem…“ (235)

Přidejte skřek