Astrologie
„Stojí za námahu podívat se na astrologický týden kupříkladu v takovém týdeníku, jakým je Elle. V protikladu k tomu, co bychom od této rubriky mohli očekávat, zde nenajdeme žádný nový svět, ale spíše důsledně realistický popis přesně vymezeného sociálního prostředí, totiž prostředí čtenářek dotyčného časopisu.“ (93)

„Hlavní rubriky (Štěstí, Venku, Doma, Vaše srdce) pečlivě produkují celkový rytmus pracovního života. Jeho jednotkou je týden, ve kterém „štěstí“ náleží jeden či dva dny. … Hvězdy nikdy nepředpovídají nějaké převrácení řádu, ovlivňují týden podle pravidel, respektují sociální status a zaměstnavatelské rozvržení času. … Práce je zde prací zaměstnankyň, sekretářek nebo prodavaček…“ (93-94)

„Je tu věrně zobrazen maloburžoazní dům i s návštěvami ze strany rodiny, jež se ostatně odlišuje od tchánů a tchyní, které hvězdy – jak se zdá – nechovají v příliš velké vážnosti.“ (94)

Umělá hmota
„Navzdory jménům připomínajícím řecké pastýře (Polystyren, Fenoplast, Polyvinyl, Polyetylen) je umělá hmota … substancí bytostně alchymickou. (96)

„Na poetické rovině velkých substancí je materiálem nehezkým, ztraceným mezi nadýchaností gumy a plochou tvrdostí kovu: nemá povahu žádného ze skutečných výtvorů nerostné povahy – není pěnou, nemá vlákna ani vrstvy. Je to substance ošizená : ať je v jakémkoli stavu, uchovává si vločkovité vzezření, cosi nejasného, krémovitého a ustrnulého, určitou neschopnost dosáhnout triumfální hladkosti přirozenosti. Nejvíce ji však zrazuje zvuk, který vydává a jenž je dutý a fádní; tento zvuk ji diskredituje stejně jako její zbarvení, neboť se zdá, že může nabývat pouze těch nejchemičtějších barev; žlutou, červenou i zelenou si podržuje jen v agresivní podobě, ale vlastně jde pouze o určitý způsob pojmenování, neboť je s to zviditelnit pouze jakési koncepty barev.“ (97)

Přidat komentář

Váš komentář
Jméno