Domů Štítky Knihy

štítek: knihy

Fosco Maraini: Skrytý Tibet

0
"Italo Balbo vystoupil v Ghádamisu ze svého letadla a šejků, kteří ho přišli slavnostně přivítat, se zeptal, kolik času potřebují na to, aby dorazili...

Milan Machovec: Filozofie tváří v tvář zániku

0
"A bohužel i tím, že sport dal "bojechtivým mužům" jakousi quasi-humánní náhražku bojovnosti, sice snad přispívá k nechuti válčit, ale žel také masově odvádí...

Anagárika Góvinda: Cesta bílých oblaků

0
„Žádný Tibeťan, který má jakékoli hlubší povědomí o svém náboženství, není tak hrubě nezralý, aby věřil, že prospěch mu může přinést pouhý mechanický čin...

Václav Kahuda: Proudy

0
"Někteří se specializujou na to, že chodí celý život nazí, říkají tomu: ... Být oblečen prostorem..." (235)

Fritjof Capra: Tkáň života

0
O bakteriích „Jak píše Margulisová: „Není pravda, že jsme nechali bakterie daleko za sebou na evolučním žebříčku. Jsme jimi obklopeni a skládáme se z nich.“...

Marcus Chown: Čarodějná pec

0
"Laboratorní sešity Marie Curieové poskytují vážné varování o nebezpečích radioaktivity. Více než šedesát let po její smrti jsou stále nebezpečné a z důvodu radiační...

Jared Diamond: Třetí šimpanz

0
Podle čeho se lidé párují "Nejvyšší korelační koeficient, obvykle kolem hodnoty +0,9, se objevuje u náboženství, etnické příslušnosti, rasy, sociálního a ekonomického postavení, věku a...

Abdulin Mansur: Krvavá cesta od Stalingradu

0
"Ivane, co jsou ty zvuky pod koly? Jako kdyby někdo uprostřed stepi rozházel dřevěné desky!" Odpověděl mi: "To nejsou desky, Mansure, to jsou mrtvoly!...

Osip Mandelštam: Verše

0
"Jak pomalí jsou koně v kroku a lucerny jak bez ohně! Ti cizí lidé po mém boku snad vědí, kam si vezou mě. Jsem ukolébán jejich silou. A zima...

Thomas Bernhard: Ztroskotanec

0
"Salcburčané byli vždy děsiví stejně jako tamní klima, a dostanu-li se někdy do tohoto města, nejenže se ve svém výroku utvrzuji, ale vidím, že...

Traudl Jungeová.: Do posledního okamžiku

0
"Nejlepší je střelit se do úst. Pukne lebka a člověk nic neví. Smrt nastane okamžitě," vysvětloval Hitler. Nás ženy při tom pomyšlení mrazilo. "Já...

Thomas Bernhard: Beton

0
"Lidé milují zvířata, protože už nejsou schopni milovat sami sebe. Ti, jejichž duše je víc než nízká, si drží psy a nechají se jimi...

Sándor Márai: Judita

0
"Znala jsem bezpočet hrabat a knížat, žádný z nich nebyl pyšný. Spíš byli nejistí, tak trochu provinilí, jako každý pravý šlechtic..." (89) "A boháčem musí...

Carl Zimmer: Vládce parazit

0
"Podle jednoho odhadu převyšují paraziti volně žijící druhy v poměru 4:1. Studium života je tedy z valné části parazitologie." (17) "Chvějící se provázky masa -...

Václav Kahuda: Houština

0
"Dvakrát týdně spouštím mlýn na kosti. Když přivezou nám urny a je zapotřebí připravit popel k rozptylům. ... Otřásá se podlaha, když melu nebožtíky....

Lao-c‘: Tao te ťing

0
"Moudrý vládce není dobrotivý zachází s lidem jako se slaměným psem!" (14) K tomu Wang Pi: "Kdyby varhany chtěl hrát samy od sebe, nebyly by hráči...