Články označené štítkem jazyk

Pavla Loucká: Dech, duch a duše češtiny

„Proč Mácha nenapsal místo Máje Květen? …Je možné, že Mácha květen znal (slovo se rychle šířilo a Mácha byl sečtělý), ale neměl ho ve své aktivní slovní zásobě. Také je možné, že květen sice znal, ale neznal se k němu, protože mu nepřipadal dost romantický. … Třetí možnost si už domyslíte sami – Mácha slovo květen nikdy neslyšel a folklorní trnopuk se mu nelíbil. I nezbylo mu než napsat Máj.“ (36)
Číst dál »

Jan Chromý, Eva Lehečková (eds.): Rozhovory s českými lingvisty III

„Dodnes jsme se nebyli schopni dohodnout na přemostění mezi spisovným jazykem, který je používán čím dál méně, a mluvenou, obecnou češtinou. Tam, kde se podobná situace odehrála a došlo k oddálení těch variet, situace vždycky nějak vybouchla – vezměte si Řecko v 60. letech, něco podobného se odehrálo i na Filipínách, v Norsku mají vedle sebe dvě oficiální norštiny a funguje to. A jestli se u nás nějak rozumně nedohodneme, tak to k podobnému vyústění v budoucnu ukazuje i tady.“ (35, František Čermák)
Číst dál »

Jared Diamond: Třetí šimpanz

Podle čeho se lidé párují
„Nejvyšší korelační koeficient, obvykle kolem hodnoty +0,9, se objevuje u náboženství, etnické příslušnosti, rasy, sociálního a ekonomického postavení, věku a politických názorů.“
Číst dál »

Marshall McLuhan: Jak rozumět médiím: extenze člověka

„Díky mžikové rychlosti (elektřiny) jsme si opět začali uvědomovat příčiny věcí, zatímco v dobách posloupnosti a zřetězení nám tyto příčiny zůstaly skryty. Místo abychom se tázali, co bylo dřív, zda slepice či vejce, začalo nám najednou připadat, že slepice je pro vejce prostředkem, jak získa další vejce.“ (23)
Číst dál »

Světla Čmejrková: Reklama v češtině

TROCHEJ – nejčastější v českém verši. Přízvuk a nepřízvuk. Často čtyřstopý verš – osmislabičná dětská říkadla. Např. Jedna káva druhou dává… či Na zem sklouzla z nebe kouzla.
Číst dál »

Václav Machek: Etymologický slovník jazyka českého

hurá … z tureckého 3. sg. urá (bij) od urmak (bíti)
Číst dál »