Pavla Loucká: Dech, duch a duše češtiny

Pavla Loucká: Dech, duch a duše češtiny

„Proč Mácha nenapsal místo Máje Květen? …Je možné, že Mácha květen znal (slovo se rychle šířilo a Mácha byl sečtělý), ale neměl ho ve své aktivní slovní zásobě. Také je možné, že květen sice znal, ale neznal se k němu, protože mu nepřipadal dost romantický. … Třetí...

Jan Chromý, Eva Lehečková (eds.): Rozhovory s českými lingvisty III

„Dodnes jsme se nebyli schopni dohodnout na přemostění mezi spisovným jazykem, který je používán čím dál méně, a mluvenou, obecnou češtinou. Tam, kde se podobná situace odehrála a došlo k oddálení těch variet, situace vždycky nějak vybouchla – vezměte si Řecko v 60....

Jared Diamond: Třetí šimpanz

Podle čeho se lidé párují „Nejvyšší korelační koeficient, obvykle kolem hodnoty +0,9, se objevuje u náboženství, etnické příslušnosti, rasy, sociálního a ekonomického postavení, věku a politických názorů.“ „Druhý nejvyšší korelační koeficient –...

Marshall McLuhan: Jak rozumět médiím: extenze člověka

„Díky mžikové rychlosti (elektřiny) jsme si opět začali uvědomovat příčiny věcí, zatímco v dobách posloupnosti a zřetězení nám tyto příčiny zůstaly skryty. Místo abychom se tázali, co bylo dřív, zda slepice či vejce, začalo nám najednou připadat, že slepice je pro...

Světla Čmejrková: Reklama v češtině

TROCHEJ – nejčastější v českém verši. Přízvuk a nepřízvuk. Často čtyřstopý verš – osmislabičná dětská říkadla. Např. Jedna káva druhou dává… či Na zem sklouzla z nebe kouzla. DAKTYL – dobré pro tříslabičná slova. Přízvuk, nepřízvuk, přízvuk....