Marshall McLuhan: Jak rozumět médiím: extenze člověka

0
2747

„Díky mžikové rychlosti (elektřiny) jsme si opět začali uvědomovat příčiny věcí, zatímco v dobách posloupnosti a zřetězení nám tyto příčiny zůstaly skryty. Místo abychom se tázali, co bylo dřív, zda slepice či vejce, začalo nám najednou připadat, že slepice je pro vejce prostředkem, jak získa další vejce.“ (23)

Horká média (rozhlas či film) vs. chladná média (televize či telefon). Horké médium je extenzí jediného smyslu pomocí vysoké definice. Vysoká definice je stav naplněnosti daty. Fotografie je vizuálně vysokodefiniční, karikatura nízko. (33)
„Chladná média jako hieroglyfy či psané znaky se svými účinky velmi liší od fonetické abecedy, která je médiem horkým a explozívním.“ (33)

Úspěch západní civilizace je dán fonetickou abecedou.
„Hebrejské a východní myšlení přistupuje k problému a jeho řešení způsobem, který je typický pro všechny orální společnosti. Celé poselství je pak znovu a znovu sledováno, zdánlivě zbytečně, po závitech soustředné spirály. Jestliže jsme ochotni je přijmout, stačí k pochopení celého poselství pár vět.“ (36)

„Člověk se takříkajíc stává pohlavním orgánem světa strojů, stejně jako je včela pohlavním orgánem světa rostlin, protože mu umožňuje oplodňování a vývoj stále nových forem.“ (55)

„Není příjemné žít v dobách, o nichž je vzrušující číst. (Macaulay)“ (77)

„Staletí, po která se psalo fonetickým písmem, neohrozila celistvé tkanivo rodiny a kmenovou subtilnost čínské společnosti. Na druhé straně v dnešní Africe, stejně jako před dvěma tisíci lety v Galii, stačí jedna generace abecední literárnosti přinejmenším k počátečnímu uvolnění jedince z kmenového tkaniva. … Je to výsledkem náhlého oddělení sluchové zkušenosti člověka od vizuální. Pouze fonetická abeceda činí takovýto ostrý rozdíl. Dává svému uživateli oko za ucho a vysvobozuje ho z kmenového tranzu rezonující slovní magie a tkaniva příbuzenských vztahů.“ (87)

Co říkají Butlerovi Edkiňané o bohatých lidech? Považují je za umělecké dílo.
„Co všechno musel udělat pro společnost, než se mu ji podařilo přesvědčit, aby mu dala takovou spoustu peněz.“ … „Peníze … jsou symbolem povinnosti, jsou požehnáním. Jsou odměnou člověka za to, že pro lidstvo vykonal, co samo chtělo. Lidstvo nemusí být velmi dobrým soudcem, ale lepší soudce neexistuje.“

„… turista, kde přijde k šikmé věži v Pise nebo k Velkému arizonskému kaňonu, si dnes může jen zkontrolovat svoji reakci na to, co už dávno zná, a také si to sám vyfotografovat.“ (187)

Americkou společnost považuje McLuhan – v protikladu k Evropě – za maximálně vizuální a literární.
„Právě snadný přístup německého a středoevropského světa k bohatým nevizuálním zdrojům sluchové a taktilní formy mu umožnil obohatit svět hudby, tance a sochařství. Především jeho kmenový modus mu poskytl snadný přístup k novému nevizuálnímu světu jaderné fyziky, v němž jsou společnosti s dlouhou tradicí literárnosti a průmyslu výrazně znevýhodněny.“ (278)

„Vizuálně připadala Evropa Američanům odjakživa ošuntělá. Na druhé straně Američanky, kterým se v žádné kultuře vizuálně nikdo nemohl rovnat, se Evropanům vždy jevily jako abstraktní, mechanické loutky. Taktilita je v Evropě tou nejvyšší hodnotou.“ (300)

„Dokonce i o anglických autech, jejichž vzhled je tak mizerný, inzeráty tvrdí, že tikání hodin je jediným zvukem, který při rychlosti šedesáti mil za hodinu v autě uslyšíte.“ (302)

Přidat komentář

Váš komentář
Jméno