Timi: 8 měsíců

Timi se svou českou babičkou

Jitka Jarošová a Tímea Jarošová

Tiché utrpení – Timinčin nejtypičtější výraz

Tímea Jarošová

Přidejte skřek