Jan Lukeš: Můj život v hudbě

Jan Lukeš, *1912, +1977, 1946 zbaven svéprávnosti pro propagaci paxismu, autor 38 oper, 13 symfonií (první byla rovnou Devátá), mnoha písní (např. Písně mrtvých...
In The Company Of Cheerful Ladies

McCall Smith, Alexander: In The Company Of Cheerful Ladies

‘We are all human,’ she would say. ‘Men particularly. You must not be ashamed.’
Reklama v cestine

Světla Čmejrková: Reklama v češtině, čeština v reklamě

TROCHEJ - nejčastější v českém verši. Přízvuk a nepřízvuk. Často čtyřstopý verš - osmislabičná dětská říkadla. Např. Jedna káva druhou dává... či Na zem...
The Unfolding of Language

Deutscher, Guy: The Unfolding of Language

Some linguists believe that Homo erectus, some 1½ million years ago, already had a language that was rather similar to what I have...

Nejčtenější tento týden