Life on Earth

Attenborough, David: Life on Earth

0
Using this method we can estimate that the Last Universal Common Ancestor of all life on earth – commonly known as LUCA, and basically...
Deer Hunting with Jeasus

Bageant, Joe: Deer Hunting with Jesus

0
When the middle-class citizens of Winchester or of the new suburbs of America—the 20 percent or so of Americans whose lives most closely resemble...

Barrett, Lisa Feldman: Seven And A Half Lessons About The Brain

0
Why did a brain like yours evolve? That question is not answerable because evolution does not act with purpose—​there is no “why.” But we...

Kolbert, Elizabeth: The Sixth Extinction

0
If there is danger in the human trajectory, it is not so much in the survival of our own species as in the fulfillment...

Mounk, Yascha: The People vs. Democracy

0
But once a country was both affluent and democratic, it proved incredibly stable. Argentina had experienced a military coup in 1975, when its gross...
12 pravidel

Peterson, Jordan B.: 12 pravidel pro život

0
V Mapách významu jsem přišel s myšlenkou, že dávné mýty a náboženské příběhy, zejména ty, které vzešly z rané orální tradice, jsou morální ve smyslu preskriptivním,...
Moji mili

Moji milí: Sbírka romské narativní prózy

0
Blížil se den, kdy jsem měla nastoupit do první třídy, babička měla zrovna práci ve vedlejším městě. Nemohla se mnou tedy jít v osm hodin...

Palán, Aleš: Jako v nebi, jenže jinak

0
Dneska nedělá zemědělství ten, jehož táta a děda byli sedláci, dneska dělá zemědělství ten, kdo umí udělat papíry. Protože papírování znamená dotace. Tohle je pro krajinu...
God Willing

Napieralski, Mikolai: God Willing

0
Normal, well-adjusted people don’t usually relocate to the middle of the desert. It takes a certain kind of disposition to end up out here. ========== Someone once...
Smil Vaclav Growth

Smil, Vaclav: Growth

0
Recently it has been possible to claim that 90% or more of all the extant information in the world has been generated over the preceding...
Serotonin

Houellebecq, Michel: Serotonin

0
It isn’t hard to change your first name, although I don’t mean from a bureaucratic point of view – hardly anything is possible from a...
Homo Deus

Harari, Yuval Noah: Homo Deus

0
In 1974 the first World Food Conference was convened in Rome, and delegates were treated to apocalyptic scenarios. They were told that there was no...
Talk Like TED

Gallo, Carmine: Talk like TED

0
People cannot inspire others unless and until they are inspired themselves. “In our culture we tend to equate thinking and intellectual powers with success and achievement....
Faktomluva

Rosling, Hans: Faktomluva

0
Každá skupina lidí na světě, která dělala tento test, se domnívá, že svět je mnohem hrozivější, násilnější a beznadějnější – zkrátka dramatičtější – než ve skutečnosti je. ========== Lidé...
Radeji zesilet v divocine

Palán, Aleš: Raději zešílet v divočině

0
Z ptačího pohledu je to pragmatické, ale když je člověk při zpěvu pozoruje, vidí, že do toho dávají všechno. Pozoroval jsem pěnici černohlavou, jak se rozechvěje,...
The Unfolding of Language

Deutscher, Guy: The Unfolding of Language

0
Some linguists believe that Homo erectus, some 1½ million years ago, already had a language that was rather similar to what I have called the...